Kaj Bredenberg Consulting – Tietosuojaseloste      23.10.2018

 

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterin pitäjä ja yhteystiedot

Kaj Bredenberg Consulting Tmi

Kaj Bredenberg

Päätie 15 00590 Helsinki

Puh: 0400 314 980

Sähköposti: kaj.bredenberg@kb-consulting.fi

WWW-sivu: https://www.kb-consulting.fi

2. Mitä henkilötietoa keräämme ja miksi

Keräämme yhteydenotoista ja laskutusta varten seuraavat yritys- ja henkilötiedot:

  • Yhteyshenkilön nimi
  • Yrityksen nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Osoite (ja mahdollinen laskutusosoite)
  • Y-tunnus

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on ylläpitää aslakaskohtalsestl asiakkaiden yhdyshenkilötletoja, joita käytetään laskujenkohdistamisessa sekä yhteydenpitoon asiakkaiden kanssa.

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti seuraavin tavoin esim.:

– Asiakkaalta Itseltään tuotteen/palvelun tilaamisen yhteydessä (puhelin, sähköposti, kirje ym)

– Web-sivulta yhteydenottolomakkeen kautta

5. Henkilötietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta muille osapuolille.

6. Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystledot näkyvät yllä.

7. Muut rekisteröidyn oikeudet

Mikäli sinulla on käyttäjätili tälle sivustoIle tai olet jättänyt kommentteja, voit pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoistasi.

Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.